Styrelsen

Årsmöte 2023 torsdagen den 23/2 klockan 19:00 på Stenvallen.
Motioner till årsmötet skickas in till hallboif@gmail.com senast söndagen 19/2

Vår styrelse består av:

Ordförande
Brita Östlund Äng
Vice Ordförande
Håkan Olsson
Sekreterare
Niklas Östlund


Ledamöter
Jonas Källänge Nilsson
Peter Jonsson
Linnea Östlund (ungdomsansvarig)
Anders Edling


Suppleanter
Åke Näslund
Jan-Åke Blom

Verksamhetsberättelse 2021